جوکر پس از ۲۰۱۹ موج بزرگی از مخاطبان به‌خصوص جوانان در سراسر جهان را طرفدار خود ساخت و حتی در دنیای واقعی جوکر به نمادی از حرکت‌های آنارشیستی تبدیل شد، که ما شاهد بعضی از شورش‌ها و جنبش‌هایی که از ماسک جوکر استفاده کرده بودند، بودیم. همچنان جوکر در میان قشر جوان به‌عنوان قهرمان شناخته می‌شود و این را می‌توان از تیشرت‌هایی با مارک جوکر، پوش مبایل، ماسک جوکر و خال‌کوبی‌های روی بدن جوانان فهمید. …

سخن نخست

معامله بر سر انتخابات و قانون اساسی و حق رأی شهروندان، و نادیده‌گرفتن آن‌ها در نظام سیاسی برآمده از توافق احتمالی صلح، افغانستان را به قهقرا می‌بَرَد و منجر به تکرار تاریخ می‌شود. تعلیق قانون اساسی، منجلمه انتخابات و حق رأی، منجر به هرج‌ومرج خواهد شد و بار دیگر جزیره‌های کوچک قدرت و نظم ملوک‌الطوایفی در افغانستان شکل خواهد گرفت. تجربه‌ی تلخ جنگ‌های چهل‌ساله‌ی داخلی بر سر قدرت و انتقال آن، نباید فراموش یا نادیده گرفته شود. …

تحلیل