اما دومین منظر فهم از نظر گادامر منش زبانی آن است. گادامر با پیروی از اندیشه‌ی هایدگر بر دو نکته از این منظر توجه و تاکید دارد. نخست آن‌که همانند هایدگر فهم را همان تأویل می‌داند و سپس آن‌که اعتقاد دارد هر فهمی بر پایه‌ی گفتگو استوار است. در همین راستا ترجمه‌ی متنی از زبانی به زبان دیگر را نمونه‌ای از همین اعتقادش می‌آورد. در واقع گادامر می‌گوید که هر ترجمه، گفتگویی میان دو زبان بر سر یک امر …

سخن نخست

لازم است که مدافعان حقوق بشر و حقوق قربانیان، فعالان مدنی و رسانه‌یی و آن‌هایی که دل‌شان برای عدالت می‌تپد، در برابر این اقدام شهرداری پاریس اعتراض کنند. نگذارند که در قلب یکی از شهرهای بزرگ و تاریخی جهان، چهره‌ی زشت و منفور یک جنایت‌کار جنگی و عامل کشته و زخمی و مهاجرشدن هزاران شهروند افغانستان، لوح یادبود نصب شود. این، حداقل کاری است که عدالت‌خواهان افغانستان و جهان برای قربانیان می‌توانند انجام دهند. …

تحلیل