فقدان استقلال اقتصادی زن‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل خشونت علیه آن‌ها محسوب می‌شود. وابستگی اقتصادی زن‌ها به مردهای خانواده، آن‌ها را در موقعیت پایین‌تر قرار می‌دهد و به حضور و نقش زن‌ها در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی اهمیت داده نمی‌شود. در قانون منع خشونت علیه زن‌ها مواردی چون؛ منع تصرف در ارث، منع تصرف اموال شخصی و نفی قرابت از عمده‌ترین مصداق‌های خشونت‌های اقتصادی علیه زن‌هاست. …

سخن نخست

معامله بر سر انتخابات و قانون اساسی و حق رأی شهروندان، و نادیده‌گرفتن آن‌ها در نظام سیاسی برآمده از توافق احتمالی صلح، افغانستان را به قهقرا می‌بَرَد و منجر به تکرار تاریخ می‌شود. تعلیق قانون اساسی، منجلمه انتخابات و حق رأی، منجر به هرج‌ومرج خواهد شد و بار دیگر جزیره‌های کوچک قدرت و نظم ملوک‌الطوایفی در افغانستان شکل خواهد گرفت. تجربه‌ی تلخ جنگ‌های چهل‌ساله‌ی داخلی بر سر قدرت و انتقال آن، نباید فراموش یا نادیده گرفته شود. …

تحلیل