پس بهترین توصیه‌ای که من می‌توانم به یک پانزده ساله‌ی گیرمانده در یک مکتبِ از کار افتاده‌ای در مکزیک، هندوستان یا آلاباما بدهم، این است: به بزرگ‌ها زیاد اتکا نکنید. اکثر آن‌ها نیت نیکی دارند، اما جهان را درست نمی‌شناسند. در قدیمْ پیروی‌کردن از بزرگانْ قمار بی‌خطری بود، چون آن‌ها جهان را به‌طور درستی می‌شناختند و جهان به‌آهستگی تغییر می‌کرد. اما قرن بیست و یک قرار است متفاوت باشد. به دلیل ضرباهنگ شتابنده‌ی تغییر نمی‌توانی مطمئن باشی آنچه بزرگان …

سخن نخست

لازم است که مدافعان حقوق بشر و حقوق قربانیان، فعالان مدنی و رسانه‌یی و آن‌هایی که دل‌شان برای عدالت می‌تپد، در برابر این اقدام شهرداری پاریس اعتراض کنند. نگذارند که در قلب یکی از شهرهای بزرگ و تاریخی جهان، چهره‌ی زشت و منفور یک جنایت‌کار جنگی و عامل کشته و زخمی و مهاجرشدن هزاران شهروند افغانستان، لوح یادبود نصب شود. این، حداقل کاری است که عدالت‌خواهان افغانستان و جهان برای قربانیان می‌توانند انجام دهند. …

تحلیل